Audit & Assurance

Audit

Een betrouwbaar beeld van de realiteit.

Als bedrijf is het steeds belangrijker om transparant en open te zijn, omdat uw (bestaande) klanten, zakenpartners en/of investeerders behoefte hebben aan eerlijke informatie om te bevestigen dat zij de juiste keus hebben gemaakt. Met onze auditdiensten kunnen wij u assisteren in het creëren van vertrouwen met financiële transparantie door controle uit te oefenen op de jaarrekening. Wij hanteren een op maat gemaakte controleaanpak die naadloos aansluit op uw behoefte en wij zijn in staat risico georiënteerde audits, ook wel bekend als 'risk-based audits', uit te voeren om uw financiële gezondheid te kunnen tonen.

Jaarrekening Audit

De gecontroleerde jaarrekening stelt het management in staat verantwoording af te leggen aan haar stakeholders. Door de 'Wet op de Jaarrekening' in Suriname komt er voor sommige bedrijven, ondernemingen, instellingen of openbare lichamen naast de administratie plicht, ook een controleplicht.

Het is derhalve van belang dat deze controle geschiedt door onafhankelijke gecertificeerde Accountants. Onze Accountants verrichten de controle conform de Internationale Controlestandaarden voor Audit, ook wel bekend als International Standards on Auditing (ISAs). Door onze audit aanpak, krijgen wij het verhaal achter de cijfers en kunnen wij 'risk-based' audits uitvoeren. Wij voorzien u ook van Business Improvements advies en hoe u mogelijke bedrijfsrisico's kunt mitigeren. Onze conclusie over de getrouwheid van uw jaarrekening verkrijgt u in de vorm van een controle verklaring van de onafhankelijke Accountant.

Jaarrekening Review

Heeft u geen controle plicht vanuit de wet of uw directe stakeholders, maar wel behoefte aan het beoordelen van uw jaarrekening, dan kunnen onze gecertificeerde Accountants kunnen uw jaarrekening reviewen op basis van de Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten, ook wel bekend als International Standard on Review Engagements (ISREs).

Bijzondere Opdrachten

Moet u andere informatie dan de jaarrekening controleren of reviewen? Heeft u behoefte aan een objectieve en feitelijke weergave van zaken? Onze Accountants kunnen afhankelijk van uw wens en uw stakeholders, komen tot een opdracht formulering. De opdracht wordt uitgevoerd conform ISAs. Ons op maat gemaakte plan van aanpak stelt ons in staat u de gewenste zekerheid en/of rapport van feitelijke bevindingen te verstrekken.